Dorn therapie is een orthomanuele behandeling die zijn oorsprong vindt in Duitsland. Het is een zachte wervel- en gewrichtsbehandeling die gebruikt kan worden bij klachten die direct of indirect samenhangen met de wervelkolom. De Dorn methode is in Duitsland reeds een wijdverbreide erkende heilpraktiker methode en begint in Nederland ook zijn plaats te veroveren.

De basis van de Dorn therapie is correctie van het beenlengteverschil. Bijna iedereen heeft beenlengteverschil. De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Als deze ‘pilaren’ niet even lang zijn, staat ook het bekken scheef. Dit leidt tot een spanningsveld in het bekkengebied en heeft zijn uitwerking op de wervelkolom met mogelijk pijn en bewe­gingsbeperking als gevolg. Met Dorn therapie wordt dit spanningsveld opgeheven.

De oorzaken van beenlengte verschil kunnen zijn: een val, vertillen, een misstap, maar vooral het zitten. Met het beenlengte verschil bedoelen we in dit geval het lengteverschil van de benen, welke veroorzaakt wordt door de ruimte tussen de gewrichtsvlakken van de enkel, knie en vooral het heupgewricht.

Als je zit, staat de romp in een 90 graden positie ten opzichte van de benen. Dan ontspannen de heupspieren zich. Het heupgewricht bestaat simpel gezegd uit een kop en een kom, met daar tussen kraakbeen, bijeengehouden door spieren en pezen. Slaan we nu het ene been over het andere, dan wordt de kop van dat bovenbeen als het ware iets uit de kom van het heupgewricht ‘getrokken’. Staan we nu op en glijdt het gewricht niet automatisch terug in de goede positie, dan wordt de foute houding door het aanspannen van de spieren gestabiliseerd. Nog sterker gebeurt dat in de auto, omdat die bij het zitten ook nog trilt. Door deze vibraties trillen de kop en de kom millimeter voor millimeter uit elkaar. Zo kan er een beenlengteverschil van wel drie centimeter ontstaan.

De behandeling
De gedachte achter de Dorn-methode is om het 'te' lange been op een eenvoudige maar zeer werkzame natuurlijke manier te corrigeren. Als na het corrigeren van het beenlengteverschil de basis in orde is, wordt het bekken gecontroleerd en daarna de wervelkolom. Eventuele wervels die niet in de juiste positie staan worden gecorrigeerd. Deze correctie vindt plaats tijdens het uitvoeren van een bepaalde beweging. Doordat er in de beweging correctie van de ruggenwervels en de gewrichten plaatsvindt is de Dorn therapie een zachte en effectieve behandeling. Het is een samenwerking tussen behandelaar en client, van druk uitoefenen en beweging.

Dorn is eenvoudig en effectief in het opheffen van gewrichtsblokkades, scheve wervels en wervelkolom, bekkenscheefstand en beenlengteverschil, waardoor klachten van rugpijn, de nek en hoofdpijn kunnen verdwijnen. De contra-indicaties worden tijdens de intake doorgesproken.

De behandeling van de wervelkolom wordt afgesloten met een zachte massage: de Breuss massage, die met name gericht is op het verbeteren van de functie van de tussenwervelschijven.

Na de behandeling 
Er dient veel water te worden gedronken om het ontgiften te bevorderen. Opgehoopte afvalstoffen in de weefsels komen nu los en kunnen door meer te drinken sneller worden afgevoerd. Geadviseerd wordt om twee tot drie dagen na de behandeling zware inspanningen te vermijden.